Spoelwormen

Spoelwormen

Hoe zien ze eruit en waar leven ze?

1

Spoelwormen zijn grote witte wormen met een buisvormig lichaam. De volwassen spoelworm leeft van de darminhoud in de dunne darm.

2

Welke soorten spoelwormen bestaan er?

Toxocara canis en Toxocara cati zijn de voornaamste spoelwormen bij de hond en de kat. Ze komen hier heel frequent voor. De volwassen wormen leven in de dunne darm en produceren eieren die met de uitwerpselen naar buiten komen.

3

Hoe kan mijn huisdier spoelworm krijgen?

Honden en katten kunnen besmet worden met spoelwormen door de eitjes in te slikken via contact met besmette honden of door eitjes in te slikken vanuit de omgeving. Ook besmette prooien zoals vogels of kleine knaagdieren komen vaak voor als haard van besmetting met spoelwormen.
Spoelwormen komen erg vaak voor en planten zich aan een verbijsterend tempo voort: elke dag legt een volwassen vrouwtjesspoelworm zo’n 200.000 eitjes die soms wel vijf jaar kunnen overleven in de bodem van een wandelpad.
Puppy’s hebben bij hun geboorte meestal al spoelwormen. Kittens en puppy’s kunnen ook besmet raken via de moedermelk.

4

Levenscyclus van de spoelworm

De hond neemt de eitjes op en de larven komen uit de eitjes en komen de maagwand binnen. Daarna migreren de larven naar de lever en gaan ze door naar de longen waar ze in de longblaasjes dringen. Vervolgens worden ze opgehoest in de luchtpijp en doorgeslikt. De larven komen dan terug in de maagwand terecht en verplaatsen zich naar het darmkanaal waar ze volwassen worden en weer eitjes beginnen uitscheiden. Deze eitjes komen dan via de uitwerpselen terug in de omgeving terecht.

5

Wat zijn de verschijnselen van deze parasiet bij mijn huisdier?

Vooral jonge dieren hebben flink te lijden onder een spoelwormbesmetting. Ze hoesten, krijgen een dikker buikje, hebben last van diarree en vermageren fors. In ernstige gevallen treedt groeivertraging op en bloedarmoede. Spoelwormen kunnen bij jonge dieren zelfs dodelijk zijn als ze niet behandeld worden.
Oudere dieren verteren de besmetting veel beter, maar zijn natuurlijk gedroomde tussengastheren voor een besmetting bij puppy’s of kittens. Bij een behandeling neemt u dus het best elk dier in huis onder handen.

6

Is deze parasiet schadelijk voor mijn gezondheid?

Spoelwormen die de mens bereiken, ontwikkelen zich niet tot volwassen exemplaren. De larven verspreiden zich wel over de verschillende organen en kunnen lever, longen, ogen en hersenen beschadigen. Er is een tendens dat de allergische verschijnselen bij kinderen met aanleg tot astma versterkt worden door een spoelworminfectie bij honden of katten. Kinderen lopen meer risico omdat ze vaker in contact komen met besmette grond (zandbak, speeltuin, opeten van grond) en ook minder goed op hygiëne letten.

7

Hoe vaak moet ik mijn huisdier ontwormen?

Hoe vaak dieren ontwormd moeten worden is afhankelijk van:
De leeftijd: jongere dieren moeten vaker ontwormd worden dan oudere dieren.De levenswijze van de dieren: honden en katten die buiten komen en prooien eten lopen een groter risico op besmetting.
Volg het officiële ontwormingsschema aangeraden door ESCCAP (European Scientific Council Companion Animal Parasites).Voor meer informatie over Spoelwormen, raadpleeg uw dierenarts!